Ç. Apr 1st, 2020

Bexterev xəstəliyi Ankilozəedici spondiloartrit

Xroniki sistem autoimmun iltihabı xəstəlik olub, əsas etibarı ilə fəqərə oynağlarının, fəqərə arası disklərin zədələnməsi ilə xarakterizə olunur. Lakin, eyni zamanda digər oynağlar və daxili üzvlər zədələnə bilər. 15-40 yaş arasında ən çox kişilər xəstələnirlər. Daha doğrusu kişilər qadınlardan 9 dəfə çox xəstələnirlər. Hər 500 insandan birində bu xəstəlik müşahidə olunur.
Xəstəlik «HLA-B27» antigeni olan insanlarda infeksiyadan, travmadan, soyuq dəymədən və stressdən sonra başlayır. Radikulit tipli ağrılarla başlayan xəstəlik, beldən sonra bütün fəqərə sütununa keçir. Səhərə yaxın xəstələrdə çox güclü ağrı müşahidə olunur. Beldə, boyunda və döş fəqərələri nahiyyəsində ağrılar çox güclü olur və bəzən tam hərəkətsizlik yaranır. Bel və boyun nahiyyələrində fizioloji əyriliklər itir. Xəstə divara söykənib düz dayanmaq istədikdə, başını divara söykəyə bilmir: arada böyük məsafə qalır. Buna «Foryeste» simptomu deyirlər.
Xəstəyə önə əyilməsini xahiş etdikdə, əllə döşəmə arasında məsafə qalır. Yəni xəstə sona qədər əyilə bilmir. Buna «Tomayer» simptomu deyilir. Xəstənin boyunu və başı qabağa əyildiyi üçün «dilənçi» pozası alır.
Bağların və vətərlərin sümüyə bağlandığı yerdə iltihab olduğuna görə, xüsusən daban nahiyyəsində güclü ağrılar müşahidə olunur.
Digər orqanlardan 30%-ə qədər gözlərdə iltihab, 20-25% xəstələrdə aortada, aortal qapaqlarda və ürəkdə iltihabi prosses müşahidə oluna bilər. Nəticədə ürək tonları karlaşır, sistolik və diostalik küy, müxtəlif ritm pozğunluqları və ürək çatışmamazlığı müşahidə oluna bilər. Böyrəklərin və ağ ciyərlərin zədələnməsi özünə məxsus əlamətlərlə müşahidə olunur.
Diaqnozun qoyulmasında xəstələrin şikayətləri, rentqenoloji əlamətlər və HLA-B27 antigeninin tapılması kömək edir.
Müalicə düzgün və vaxtında aparılsa, xəstələri əlillikdən xilas etmək olur. Lakin illərlə yorğan-döşəkdə qalan xəstənidə müasir müalicə üsulları ilə ayağa qaldırmaq mümkündür.