Şb. Avq 15th, 2020

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/8OXRpJRS2J4" width="420" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe> <strong>Sənədli film</strong> <strong>Xocalı haqqında</strong> <strong>Müəllif Günay Novruz</strong> <strong>Rejissor Ülkər Əfəndiyeva</strong> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/hK9GFViR_J0" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe> <strong>Şerin müəllifi və səsləndirəni Günay Novruz Rejissor Emil Babayev</strong>

Sənədli film

Xocalı haqqında

Müəllif Günay Novruz

Rejissor Ülkər Əfəndiyeva

Şerin müəllifi və səsləndirəni Günay Novruz
Rejissor Emil Babayev