Ca. İyn 4th, 2020

Həsənağa Qənbərov rovmatologiyada yeni üsular və yeni tətbiqlər haqqinda danışır